Therapie & Coaching

Volg Reset & Match

U kunt Reset & Match volgen via Facebook en LinkedIn.


Impressie


Therapie & Coaching

Therapie & Coaching

We leven in een tijd van monumentale veranderingen. Onaantastbaar lijkende zekerheden, zoals behoud van baan, inkomen en pensioen, gaan op de schop. De welvaartstaat wordt afgebroken en de “participatie”-maatschappij doet zijn intrede. Participeren klinkt natuurlijk mooi, maar cynisch genoeg dreigen steeds meer mensen op een zijspoor te belanden of aan de kant te komen staan. Dit leidt tot groeiende onrust en onzekerheid. Veel mensen ervaren toenemende stress, op allerlei gebieden. In combinatie met twijfelachtige leef- en eetgewoontes, komt ook onze gezondheid steeds meer onder druk te staan, zowel op fysiek, emotioneel als geestelijk niveau. Dit alles heeft  zijn weerslag op relaties, zowel in werk- als privésfeer.

Meer dan ooit is bezinning en herbezinning  van groot belang. Zodat je jezelf kunt blijven of hervinden, in het oog van de storm. Kortom: heroriëntatie. Terugblikken op wat was.  Zien waar je staat. Vooruit kijken naar nieuwe mogelijkheden, uitdagingen en kansen. Met een uit het lood geslagen kompas vind je geen rust in je huidige situatie en ontbreekt de juiste richting om een nieuwe bestemming te vinden die bij je past. Dit is een perfect moment om jezelf bewust onder de loep te (laten) nemen. Niet om de eindbalans, maar om een tussenbalans op te maken. Een tussenbalans die als ijkpunt kan dienen. Wie ben ik? Waar sta ik(voor)? Hoe ben ik op dit punt gekomen? Waar wil ik naar toe? Zijn er of zie ik obstakels? Zo ja, welke? Loop ik ervoor weg, verlam ik of onderneem ik actie?

Als je een horde of hindernis moet nemen is het vaak raadzaam om  een paar stappen terug te doen, door eerst goed  te kijken hoe je in je huidige situatie terecht bent gekomen. Overbodige ballast moet overboord. Hebben er ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden? Werken die nog door, en zo ja, hoe? Door nieuwe inzichten krijg je overzicht. Vanuit een situatie van overzicht kun je een betere aanloop nemen, zodat je weer uitzicht krijgt op nieuwe kansen en mogelijkheden. Je toekomst van morgen begint vandaag.

In een coachingstraject ligt de nadruk niet op therapie, maar op louterende gesprekken en op maat gesneden persoonlijke begeleiding. Zo heeft Reset & Match heeft in de loop der jaren honderden mensen op de rit gekregen, of begeleid naar een betere toekomst.  Wij werken diepgaand, respectvol en '' to the point (of no return).'' Niet volgens vaste protocollen en het invullen van eindeloze lijsten standaardvragen, maar door op zielsniveau het beste in jezelf naar boven te halen.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. Met een beperkte investering in jezelf investeer je maximaal in je eigen toekomst.