Bedrijven

Volg Reset & Match

U kunt Reset & Match volgen via Facebook en LinkedIn.


Impressie


Bedrijven

Bedrijven

We leven in een tijd van monumentale veranderingen. Onaantastbaar lijkende zekerheden, zoals behoud van baan, inkomen en pensioen, gaan op de schop. De welvaartstaat wordt afgebroken en de “participatie”-maatschappij doet zijn intrede. Maar ironisch genoeg komen steeds meer mensen  aan de kant te staan of dreigen op een zijspoor te belanden. Dit leidt tot groeiende onrust en onzekerheid. Veel mensen ervaren toenemende stress, op velerlei gebied. In combinatie met twijfelachtige leef- en eetgewoontes, komt ook onze gezondheid steeds meer onder druk te staan, zowel op fysiek, emotioneel als geestelijk niveau. Dit alles heeft  zijn weerslag op relaties, zowel in werk- als privésfeer.

Meer dan ooit is bezinning en herbezinning  van groot belang. Zodat je jezelf kunt blijven of hervinden, in het oog van de storm. Kortom: heroriëntatie. Terugblikken op wat was.  Zien waar je staat. Vooruit kijken naar nieuwe mogelijkheden, uitdagingen en kansen. Met een uit het lood geslagen kompas  ervaar je geen rust in je huidige situatie en ontbreekt de richting om een  nieuwe bestemming te vinden die bij je past. Dit is een perfect moment om jezelf bewust onder de loep te (laten) nemen. Niet om de eindbalans, maar om een tussenbalans op te maken - die als ijkpunt kan dienen. Wie ben ik? Waar sta ik(voor)? Hoe ben ik op dit punt gekomen? Waar wil ik naar toe? Zijn er of zie ik obstakels? Zo ja, welke? Loop ik ervoor weg, verlam ik of onderneem ik actie?

Om een horde of hindernis te nemen is het vaak raadzaam om eerst een paar stappen terug te doen. Vanuit overzicht kun je een betere aanloop nemen. Overbodige ballast kan overboord.

Tijd om terug te keren naar  de kern.  Vanuit deze hernieuwde instelling, nieuwe kansen en doelstellingen creëren.