Daime FAQ

Daime FAQ

''Wij ontvangen veel vragen over Ontmoeting Met Jezelf ceremonies en het drinken van Daime.
Een aantal daarvan hebben we op een rijtje gezet en van antwoord voorzien.
Zit uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.''
 

 

Q: Wat houdt dat in, een ceremonie?

A: Een ceremonie is een spiritueel werk, waarbij Daime wordt gedronken, spirituele liederen worden gezongen (voornamelijk in het Portugees), gebeden worden uitgesproken en instrumentale muziek ten gehore wordt gebracht, met allerlei instrumenten (bv. gitaar, keyboard, piano, klankschaal, kalimba, trommel, drum, hang drum, fluit, didgeridoo etc.) In elke ceremonie wordt er gewerkt aan/ met een intentie

De Ontmoeting met Jezelf vindt in principe plaats in innerlijke stilte (maar grotendeels wel met zang en muziek), waarbij het niet de bedoeling is dat je met elkaar praat. Dat verstoort je eigen proces en is vaak hinderlijk voor anderen – het haalt je uit je focus en concentratie. Tegen het eind van de ceremonie is er altijd gelegenheid om iets te delen met de hele groep. Na afloop van de ceremonie kun je uitgebreid ervaringen met elkaar uitwisselen.

Meestal wordt er driemaal op een avond Daime geschonken. De avond bestaat  uit drie delen:
1)    Daime drinken (iedereen).  Het kan langere tijd duren voor de eerste effecten merkbaar zijn. Er worden Portugese liederen gezongen. (Meezingen kan, de Ontmoeting met Jezelf  liederen zijn gebundeld in een boekje met tekst en vertaling). 

2)    Daime drinken (optioneel). Je kunt zelf aangeven hoeveel of hoe weinig je wilt drinken, of helemaal niets. De (meeste) lichten gaan uit. Dit is het moment voor concentratie, je innerlijke reis. Gaandeweg worden er liederen gezongen en allerlei exotische instrumenten bespeeld. Volop ruimte voor muzikale improvisatie.

3)    Daime drinken (optioneel, veel/weinig/niets). Muziek, mogelijk drums. Gaandeweg meer licht. Samenzang van prachtige ‘’Ontmoeting met Jezelf ’’ liederen. Verhalen.
Gebeden. Afsluiting van de ceremonie.


Q: Wat is Daime?

A: Daime wordt in het Amazonegebied al eeuwenlang en langer door indianenstammen beschouwd als een heilige drank. Het betekent letterlijk ‘’Geef mij’’ (Kracht en liefde. Maar ook vreugde, waarheid, eerlijkheid, gerechtigheid, vertrouwen, welzijn). De Daime wordt een plantleraar of leraarplant genoemd, omdat Daime je in staat stelt om jezelf op allerlei niveaus te leren kennen.  Het bestaat  uit een liaan (Jagube ‘’de Koning’’, wat de vorm heeft van een DNA-helix – vandaar wellicht de naam ‘’slingerplant van de ziel’’) en blaadjes van de chacruna plant (‘’de Koningin’’’) , voor de - vaak  zeer bijzondere -visuele en/of geometrische aspecten). Van de ruim 50.000 plantensoorten in het Amazonegebied heeft uitgerekend deze combinatie deze werking, wat op zich al verbazingwekkend genoemd mag worden. Hoe hebben ze dat ontdekt of doorgekregen? Het is een entheogeen middel, hetgeen letterlijk betekent: ‘’afkomstig van de God in jezelf’’.  Het stelt je in staat om diepe inzichten te verwerven over de aard van de realiteit, spirituele dimensies, genezing en bovenal – jezelf. (‘’Ken Uzelf’’). Het bevat DMT.

Q:Wat is DMT?

A: DMT (dimethyltriptamine)  is een psychoactieve stof die ook in onze pijnappelklier wordt aangemaakt en vrijkomt bij dromen (‘’The stuff that dreams are made off’’), mystieke belevingen, helderziende waarnemingen en geboorte- en stervensprocessen. De pijnappelklier (‘’De Zetel van de Ziel’’), bevindt zich exact in het midden van onze schedel (‘’Het Episch centrum van Verlichting’’). Daime opent via de pijnappelklier de poort naar kosmisch bewustzijn en helderziendheid-  het derde oog. Bij veel mensen is de pijnappelklier weinig actief en /of verkalkt. Wilt u meer weten over de pijnappelklier?
Regelmatig wordt de workshop “Je Hemel op Aarde” 3e oog (pijnappelklier) activatie gegeven. Raadpleeg hiervoor onze agenda.

Q: Is Ontmoeting Met Jezelf geen enge sekte?

A: Het kan zijn dat door de Daime zowel je darmen als je hersenen worden (schoon-) gespoeld van aangekoekte resten, dogma’s en overtuigingen, waardoor je meer vreugde liefde en vrijheid gaat ervaren in je leven. Als dat je eng lijkt, is het misschien niet aan je besteed. Bijgaand een citaat dat wordt voorgelezen tijdens de ceremonie:

‘’In love, I revoke all spiritual contracts with any system for domination and control in my past, present and future and do not consent to any use of my life energy.’’ 

(In liefde trek ik alle spirituele contracten in met betrekking tot controlesystemen uit verleden, heden en toekomst. Ik geef hen geen toestemming om mijn levensenergie voor hun doeleinden te gebruiken) 

En: 

And in love, I choose to be in dominion with myself and do not consent to any force other then love to rule over me.

(In liefde kies ik  voor souvereiniteit. De enige kracht die ik toestemming geef om over mij te heersen, is de kracht van de liefde

(Citaat uit: Prayer for Empowerment,   Johan Herder – Ontmoeting met Jezelf)

Wij zijn ons volledig bewust dat veel mensen slechte ervaringen hebben met betrekking tot de kerk/ religie, variërend van schuld en schaamte, tot misbruik en onderdrukking, verboden en dogma’s. Ontmoeting met Jezelf is geregistreerd als kerkgenootschap. Tijdens ceremonies hanteren wij weliswaar een paar eenvoudige gedragsregels voor een optimaal verloop, maar we zijn wars van dogma’s. We bieden je de mogelijkheid om jouw waarheid te ontdekken, jouw vrijheid en jouw liefde – of jouw weerstand.

Iedereen is vrij om te komen en te gaan, zonder enige vorm van dwang. We vragen alleen van je om tijdens een ceremonie onze transparante huisregels te respecteren.

Ontmoeting met Jezelf verzet zich niet tegen kerkvormen waar we het niet mee eens zijn, maar richt zich liever in het hier en nu op onze ideale kerk van de toekomst, waarin innerlijke doorgegeven spirituele kennis tot bevrijding en genezing leidt. Veel mensen hebben door slechte ervaringen in het verleden het kind met het badwater weggegooid, waardoor ze innerlijk afgesloten zijn geraakt voor spiritualiteit en het goddelijke. Als dat door directe ervaring weer wakker wordt gemaakt, kan dit tot grote positieve veranderingen in je leven leiden.

Q: Die zang, dat Portugees. Veel te moeilijk voor me. Moet dat?

A: Je moet niks. Niemand verwacht dat je zomaar mee kunt zingen. Sinds enige tijd hebben we boekjes met alle teksten, inclusief de Nederlandse vertaling voor de Ontmoeting met Jezelf liederen. Wellicht kun je die teksten lezen, zodat je een indruk krijgt van de inhoud. Als je het storend vindt mag je ook oordopjes indoen (zelf meenemen). De liederen hebben wel een specifieke functie, die je gaandeweg duidelijk wordt. Het kan zo maar zijn dat je opeens merkt dat je de melodieën zit mee te neuriën. Of dat je tijdens je innerlijke reis opeens merkt dat de muziek als een soort anker fungeert waaraan je je kunt vasthouden, of als een kompas waarop je kunt navigeren, als je het een moment moeilijk hebt. 

https://www.youtube.com/watch?t=46&v=dh5q0YcI-1k

Q: Die zang, dat Portugees. Wat prachtig. Hoe kan ik dat leren?

A: Binnenkort beginnen we met zangavonden, waarbij je de liederen kunt oefenen (zonder Daime). Je bent van harte welkom, en er zijn geen kosten aan verbonden.

Q: Mag er gerookt worden tijdens ceremonies?

A: Nee. Dat is uitgesloten en dus niet onderhandelbaar. Iedere deelnemer ondertekent een formulier waarin hij akkoord gaat met de huisregels voor een goed verloop van de ceremonie. In het hele pand waar de ceremonie plaatsvindt zijn rookmelders, die direct de brandweer alarmeren. Tijdens de ceremonie zijn de buitendeuren afgesloten. Na afloop ben je uiteraard geheel vrij om buiten te roken.

Q: Zijn er nog andere huisregels waar je voor tekent?

A: Ja. Behalve het rookverbod verplicht je jezelf om na het drinken van het eerste glas Daime tot het einde van de ceremonie in de ceremonieruimte te blijven. Daar vindt het werk plaats. Zodra iemand de ruimte verlaat (behalve uiteraard voor toiletbezoek) verstoort dat het verloop van de ceremonie, omdat we niet kunnen zien hoe het met je gaat en waar je uithangt. Als het je om wat voor reden niet meer bevalt, kun je gewoon op een matje gaan liggen en slapen of doezelen, tot het einde van de ceremonie,  in de ceremonieruimte.  Het voortijdig verlaten van het pand is niet toegestaan, omdat wij mogelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld als je buiten onverhoopt brokken maakt, ook al heeft het dan inmiddels niets meer met de Daime te maken.

Uiteraard verzoeken we iedereen om mobiele telefoons uit te zetten en de aanwijzingen op te volgen van degenen die de ceremonie leiden of daarbij assisteren.

Q: Waar komt jullie Daime vandaan?

A: De Daime die gedronken wordt is van hoogwaardige kwaliteit en is ritueel bereid tijdens speciale ceremonies in Brazilië. Daarbij worden doorlopend spirituele liederen  gezongen en gebeden gereciteerd. Buiten de werkzame stoffen zit die energie in de Daime.

Q: Kan ik na afloop van een ceremonie gewoon naar huis?

A: Ja. De effecten nemen na verloop van tijd vanzelf af. Na afloop van een ceremonie is er volop eten en drinken. Je kunt dan rustig napraten en ervaringen uitwisselen, tot je merkt dat de Daime helemaal is uitgewerkt. Mocht in een uitzonderlijk geval iemand zich desondanks niet in staat voelen om naar huis te gaan, dan zoeken we een oplossing. Dat kan variëren van naar huis brengen (in de buurt van, of in Purmerend)of  meerijden, tot slapen of overnachten.

Q: Is Daime verslavend?

A: Nee, Daime is zeker niet verslavend, noch lichamelijk, noch geestelijk. Daarvoor is het drinken van Daime ook te intensief. Er zijn ook geen ontwenningsverschijnselen. Wat mensen hooguit als ‘’verslavend’’ kunnen ervaren is de liefdevolle sfeer, openheid en omgang die je met elkaar kunt beleven (hart energie), alsmede de vaak prachtige liederen en muziek. Daime raakt het hart. De liefdesfrequentie kan aangenaam verslavend zijn, vooral als je die kunt gaan voelen in je dagelijks leven. (Liever, zachter, milder, eerlijker, blijer – ‘’allegria’’.)

Q:  Ik hoor dat je van Daime misselijk wordt en moet overgeven. Is dat niet smerig?

A: Het kan inderdaad zo zijn dat je misselijk wordt of moet overgeven. Vandaar dat er altijd voldoende (vrolijk gekleurde) emmertjes aanwezig zijn - voor het geval dat. Maar je kunt ook vele ceremonies meemaken zonder ooit over te geven.

Veel mensen associëren overgeven met ervaringen van dronkenschap, bijvoorbeeld na een combinatie van  bier/drank/pizza en frituur. Daime daarentegen drink je op een vrijwel lege maag. De maaginhoud is dan ook anders en schoner en niet penetrant van geur. Hoe groter de innerlijke weerstand die je voelt  (malende gedachten/blokkerende overtuigingen), hoe groter de kans dat de Daime je vraagt  om je ‘’over te geven.’’ Dan wordt het een overgeven van weerstand en blokkades, hetgeen juist bedoeld is om je te helpen.

Q: Kun je er iets tegen doen als je je misselijk voelt?

A: Jazeker. Goed doorademen helpt je er vaak doorheen. Het kan ook zijn dat je jezelf hebt vastgezet in bepaalde, ziek- of misselijkmakende gedachten. Door je bewust te worden van deze gedachten kun je ze vaak veranderen. De opluchting kan dan snel voelbaar zijn.  Zo niet: geef je er aan over, laat het gaan en voel het verschil. Wat een opluchting!

Los van het bovenstaande: de Daime is zeer intelligent (of, anders gezegd: na het drinken van de daime kom je in contact met hoge(re) intelligentie, je hoger zelf, hoger bewustzijn, kosmische intelligentie – geef het een naam). Veel mensen ervaren het drinken van Daime als helend, op allerlei niveaus. Het kan zijn dat je al problemen had met je ingewanden en dat je op deze manier tijdens het drinken een soort darmspoeling krijgt. Je kunt daarna gewoon verder gaan met de ceremonie en een prachtige avond hebben.

Q: Ik heb me opgegeven voor een ceremonie, maar ik heb toch besloten om niet te gaan.

A: Na aanmelding voor de ceremonie krijgt iedereen zo’n anderhalve week van te voren een bevestigingsmail toegezonden met allerlei informatie. Daarbij staat ook uitdrukkelijk vermeld dat je tot  3 of 4 dagen voor de ceremonie (meestal t/m dinsdagavond voorafgaand aan de weekendceremonie) geheel kosteloos kunt afzeggen. Wij kunnen dan vaak nog iemand van de reservelijst blij maken, die dan ook nog tijd heeft om zich voor te bereiden.

Indien je om wat voor reden dan ook op een later tijdstip afzegt, dan kan dat natuurlijk, maar dan wordt wel het gehele bedrag in rekening gebracht. We hebben tot deze maatregel besloten omdat we helaas te vaak mee hebben gemaakt dat mensen op het laatste moment afhaken/wegblijven en we niet meer op tijd een vervanger konden regelen. Daardoor blijven onnodig plaatsen onbezet, terwijl er dolgraag iemand je plaats had willen innemen. Iemand die wegblijft zonder afmelding en/of betaling krijgt alsnog een rekening toegezonden en wordt geschrapt van de mailinglijst tot  de betaling in orde is gemaakt. Uiteraard houden we rekening met uitzonderlijke situaties, maar dat is geheel ter beoordeling aan ons.

Q: Kan ik via jullie Daime (of ayahuasca, of DMT) kopen of bestellen?

A: Nee, dat is niet mogelijk. De Daime is enkel en alleen voor gebruik tijdens ceremonies.
Als je er mee kennis wilt maken ben je welkom om een ceremonie bij te wonen.

Q: Drinken degenen die de ceremonie leiden of begeleiden ook Daime?

A: Vanzelfsprekend. Vanuit de verhoogde staat van bewustzijn waarin je middels de Daime terecht komt, is het (ok, met de nodige training en ervaring) zeer goed mogelijk om anderen te helpen. Tenzij het een keer niet lukt, maar dat wordt dan opgevangen door iemand anders.

https://www.youtube.com/watch?v=9Vatao6HRJU  

https://www.youtube.com/watch?t=137&v=dh5q0YcI-1k

Q: Zijn er risico’s verbonden aan het drinken van Daime?

A: Zover wij weten uit ruime eigen ervaring gebeurt er vrijwel nooit iets dat vervelende of ernstige gevolgen heeft voor degene die Daime drinkt, al valt het natuurlijk niet uit te sluiten. Dat hoeft natuurlijk niet eens het gevolg van de Daime te zijn, mensen kunnen altijd en overal een fysiek probleem krijgen,  net zo goed tijdens het drinken van Daime als bijvoorbeeld tijdens het autorijden of tijdens een concert. Wij hebben nog nooit meegemaakt dat het fout ging. We houden dat graag zo en hebben een onvoorwaardelijk vertrouwen in de helende kracht van de Daime. Het kan wel zo zijn dat iemand het heel moeilijk heeft tijdens de ceremonie en tijdelijk assistentie nodig heeft. Soms heeft iemand verhoogde hartslag of een zouttekort. Dat kan direct verholpen worden. Soms heeft iemand een intense herbeleving van pijnlijke of traumatische gebeurtenissen, maar dat heeft meestal een helende functie, ook als het tijdelijk gepaard gaat met bv. intens verdriet. Wij adviseren mensen sterk om Daime niet op eigen houtje te drinken, maar alleen in ceremonieel verband, met deskundige begeleiding.

We weten uit inmiddels jarenlange ervaring dat mensen die regelmatig Daime drinken over het algemeen in positieve zin grote veranderingen ondergaan. Meer vreugde, meer transparantie, gezondere keuzes, minder verslavingen, meer dankbaarheid, meer liefde.

Q: Kan iedereen Daime drinken?

A: In principe wel, maar we hanteren een minimum leeftijdsgrens van 18 jaar, zonder bovengrens.  ‘’Daime is for everybody, but it is not everybody’s cup of tea.’’
Iemand die weet dat hij de huisregels niet kan of wil opvolgen, wordt verzorgd zich niet aan te melden. Een ieder die met respect een ceremonie bij wil wonen, wensen wij een van de mooiste avonden uit hun leven toe.

Q: Ik voel me niet lekker. Kan ik meedoen aan de ceremonie?

A: Het is niet ongebruikelijk  dat iemand vooraf bezorgd raakt over de goede afloop. Dat kan zich uiten in de vorm
van bv. buikpijn, maagpijn of hoofdpijn. Onbewust ''saboteer'' je dan als het ware je deelname aan de ceremonie, zoals mensen dat ook kunnen hebben als ze een afspraak bij de  tandarts of een therapeut hebben. Zodra je je dat bewust bent valt vaak een deel van de spanning weg. Iemand die doodziek op bed ligt met koorts, zal zich waarschijnlijk niet afvragen of hij mee moet doen aan de ceremonie. Die gaat uitzieken.
 
Q: Mag ik meedoen wanneer ik zwanger ben of borstvoeding geef?
 
A: Ja, je mag in principe meedoen als je zwanger bent of borstvoeding geeft. We raden je wel aan om zwangerschap vooraf te melden, zodat je een lagere dosering krijgt. Als je borstvoeding geeft, kun je gewoon meedoen. Magda, die de ceremonies begeleid, heeft er zelf heel positieve ervaringen mee en haar dochters zijn kerngezond.
 
Q: Ik heb gehoord dat er geweldige muziek wordt gemaakt en dat ik mag meezingen. Mag ik ook  uit m’n dak gaan en meedansen?
 
A: Meezingen is prima. Dat mag natuurlijk, voor zover je dat kan. Wat het ''Uit je dak gaan'' betreft: houd er ten alle tijde rekening mee dat je geen verstorende factor vormt binnen het groepsgebeuren. Zodra iemand's gedrag door de begeleiders als hinderlijk wordt ervaren, zal hem/haar verzocht worden te kalmeren. Soms, vooral tegen het einde van de ceremonie, wil het nog wel eens voorkomen dat de voeten van de vloer gaan, als een soort collectieve uiting van vreugde en/of euforie. Maar ook dan dient men rekening te houden met degenen die nog niet terug zijn van hun interne reis. Alleen bij het allerlaatste nummer van de avond mag iedereen gezamenlijk uit hun dak, al dan niet dansend. Dat zorgt meteen voor een goede gronding.
 
Q: Ik wil graag meerdere mensen tegelijk opgeven voor de ceremonie.  Kan dat via mij? 
 
A: Je kunt meerdere mensen tegelijk opgeven, mits we van iedere deelnemer een naam en email adres krijgen. 
Houdt er rekening mee dat ze zich bijtijds dienen af te melden als ze toch niet komen, anders worden de deelnamekosten in rekening gebracht.
Attendeer ze vooraf op de huisregels.
 
Q: Is het mogelijk een privé sessie af te spreken?
 
A: Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een privé sessie af te spreken, alleen of met een eigen groep vrienden/bekenden. Uiteraard zijn daar aanzienlijke extra kosten aan verbonden.