Kinderen van deze Tijd

Kinderen van deze Tijd

Kinderen van deze Tijd


Veel ouders zitten soms met de handen in het haar omdat zij hun kind niet meer begrijpen en de aansluiting om dat wel te doen vaak wordt gemist.
Veel kinderen voelen zich soms eenzaam, omdat zij het gevoel hebben dat ze door hun ouders en/of school niet worden begrepen.
Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een generatie kinderen, die niet meer klakkeloos alles aannemen wat anderen zeggen, maar die zelf willen voelen en denken. Kinderen die enorm energiegevoelig zijn.

Specifieke eigenschappen van deze kinderen zijn o.a.:

  • grote verbinding met mens, dier en milieu
  • veel van deze kinderen zijn paranormaal begaafd
  • kunnen hele wijze uitspraken doen voor hun leeftijd
  • kunnen op jonge leeftijd zeer confronterende uitspraken doen
  • enorm gevoel voor rechtvaardigheid
  • grote mensenkennis
  • als baby veel huilen, zonder aanwijsbare reden
  • voedselintoleranties
  • etc.

Wanneer deze kinderen in de reguliere gezondheidszorg terechtkomen, krijgen zij vaak het stempel ADHD opgeplakt, omdat men niet goed raad met ze weet.
Het is belangrijk dat zowel de ouders als het kind een goede voorlichting krijgen over wat er nu eigenlijk precies met hun aan de hand is.
Een veilige omgeving waarin ze kunnen zijn wie ze zijn, met duidelijke grenzen en structuur, is onontbeerlijk voor ze.

Kinderen van deze tijd leven vanuit hun gevoel en daardoor reageren ze op óns gevoel in plaats van op wat we zeggen.
Daarmee zijn onze kinderen onze spiegel. Wanneer we gedrag van ons kind zien waar wij het moeilijk mee hebben, is het iets van ons zelf waar we niet naar willen kijken. En dat kan van alles zijn, onverwerkte zaken uit onze jeugd, karaktertrekjes die we van onszelf niet willen zien en dus niet accepteren, wanneer wij iets doen wat we eigenlijk niet zouden willen maar dan toch doen omdat 'het zo hoort' of om een ander niet te kwetsen. Kinderen van deze tijd voelen dan ook precies aan wanneer we niet eerlijk zijn naar onszelf. We hoeven echt geen nee te zeggen wanneer we vanuit ons hart eigenlijk voelen: ach waarom ook niet. Dus zijn ze even later gewoon aan het doen wat we net daarvoor verboden hadden.

Kinderen van deze tijd hebben ook een sterk rechtvaardigheids gevoel en er is geen verschil tussen een volwassene en hun zelf. Ze snappen dan ook absoluut niet als een volwassene zich autoritair gedraagt. En dat zal zich bij deze kinderen uiten in woede en boosheid. Door hun sterk rechtvaardigheids gevoel zullen ze zich snel onbegrepen voelen.