Rouwverwerking

Rouwverwerking

Rouwverwerking

Vroeg of laat worden we allemaal van nabij met de dood geconfronteerd. Hoe minder je daarop bent voorbereid, hoe harder de klap aankomt. Ongeluk, ziekte, ouderdom, of het (dreigend) verlies van een dierbare: het roept vragen en emoties op die tot een eenzame en langdurige worsteling kunnen leiden. De behoefte aan antwoorden is groot.

Wie diepgaand van gedachten wil wisselen over de dood, stuit in de naaste omgeving vaak op onwetendheid en onvermogen. De dood roept immers veel intense gevoelens en emoties op, zoals angst, verdriet, boosheid, zinloosheid, schuld en eenzaamheid. Het is niet verwonderlijk dat velen als 'als de dood' zijn om daarover te praten. Na een goedbedoelde kaart ‘’Met oprechte deelneming’’ kan het stil worden. Het is vaak moeilijk om het leven daarna weer op te pakken en de leegte te vullen.

'Er is nog nooit iemand teruggekomen om het na te vertellen,' luidt een nuchtere zienswijze. Maar er zijn ook mensen die hier anders tegenaan kijken. Zij geloven in leven na de dood (reïncarnatie, vorige levens) of wijzen op de talloze getuigenissen van bijna dood ervaringen (BDE’s). Zo voorzagen de taboe doorbrekende boek van Neale Donald Walsh, of  'Eindeloos Bewustzijn' van cardioloog dr. Pim van Lommel, duidelijk in een behoefte.
Anderen geloven in een leven na de dood bij God, in hemel, hel of paradijs. Of zijn overtuigd dat er niets is: 'Je gaat slapen en wordt nooit meer wakker.'

Wat u ook gelooft: het delen van kennis, vragen en persoonlijke ervaringen in een respectvolle sfeer, kan troost, verlichting en verwondering brengen.

Een greep uit de onderwerpen die -naar behoefte- aan bod kunnen komen:

Doodsangst & levensangst, zingeving, bewustzijn, sterfbed ervaringen, uittredingen, bijna dood ervaringen, engelen, orgaandonatie, euthanasie, levenspanorama, de cyclus van leven en dood, rituelen, religieuze zienswijzen, reïncarnatie, karma, visioenen, verschijningen, synchroniciteit ('gestuurd toeval'), vergeving, loslaten en verwerking.

De interactieve groepsbijeenkomsten staan onder deskundige leiding van een zeer ervaren therapeut. Maximaal 10 deelnemers.

Voor wie: bestemd voor iedereen die oprecht geïnteresseerd is in allerlei facetten rondom sterven en doodgaan, rouw en verwerking. Ruim gelegenheid voor het delen van ervaringen en het stellen van vragen.