Tzolkin

Tzolkin

Tzolkin


De Tzolkin is de heilige kalender van de Maya. Deze kalender is samengesteld uit 20 zonnetekens en 13 dynamische energieën.


De Tzolkin is een prachtig instrument om inzicht te krijgen van je potentieel. Je kunt de Tzolkin gebruiken als een routekaart voor je leven. Ons leven is niet zoals we vaak denken een aaneenschakeling van 'toevallige' gebeurtenissen, maar heeft een duidelijke samenhang waarbij wij worden aangestuurd door energieën die uit dezelfde bron komen. Wanneer wij in staat zijn om achter de betekenis van deze energieën te komen en ons hierdoor te laten leiden, gaan wij meer van ons pad wat wij hier lopen snappen.

Door gebruik te maken van de 20 verschillende zonnetekens en 13 dynamische energieën, zijn er 260 verschillende combinaties mogelijk. Ieder mens is geboren op één van deze 260 mogelijkheden. Deze dag waarop iemand geboren is, in de Maya, is de persoonlijke kin waarde. Vanuit dit startpunt, het potentieel, kun je je eigen routekaart gaan lezen. We maken hierbij gebruik van de 13 energieën die de geboortegolf vertegenwoordigen. Deze geboortegolf (kosmogram) geeft een overzicht van iemands specifieke kwaliteiten. Wanneer we uitgaan van het kosmogram, is het mogelijk om het zielenpad te berekenen. Het zielenpad geeft een duidelijk beeld van de levensroute waarvoor gekozen is. De Tzolkin is een prachtig hulpmiddel, om inzicht te krijgen in het potentieel van de kwaliteiten, die in ons zitten. 
Alle gebeurtenissen die in ons leven plaatsvinden en ons leven bepalen, zijn terug te vinden in de Tzolkin.

In deze workshop leert u uw eigen geboortegolf te maken en te leren lezen.
Kijk in onze agenda voor data voor deze zeer verhelderende workshop.
Duur workshop: 10.00 uur - 16.00 uur

Kosten voor deze dagvullende workshop bedragen € 75,=


U kunt zich aanmelden voor deze workshop via ons contactformulier of door het mailen van uw gegevens naar:
info@reset-match, o.v.v. Tzolkin/Kosmogram

Vervolgworkshop Zielenpad.

In deze workshop leert u om aan de hand van uw kosmogram, uw Zielenpad te berekenen.
Het Zielenpad geeft het pad weer dat je ziel hier op aarde aflegt. Je Hogere Zelf weet dat er op bepaalde momenten omstandigheden in je leven nodig zijn om je te laten groeien. Je Hogere Zelf, brengt je met deze omstandigheden in aanraking, aan jou de keus om deze omstandigheden aan te pakken voor bewustzijnsgroei. De eerste cyclus van het Zielenpad speelt zich af over de eerste 52 jaar van ons leven.  

Een uitgewerkte Zielenpad laat je zien met welke krachten je in aanraking komt op een bepaalde leeftijd, dus op welke momenten zich deuren voor jou openen. Ben je in staat geweest om op dat moment door deze geopende deur te stappen of zijn er juist op dat b lokkades ontstaan?
Door inzicht te krijgen via jouw speciale krachten welke op jouw Zielenpad meelopen, krijg je de mogelijkheid aangeboden om deze blokkades op te lossen. Het oplossen van deze blokkades bieden je weer de mogelijkheid verder te groeien.

Kijk in onze agenda voor data voor deze boeiende workshop.

Om deel te kunnen nemen aan de workshop Zielenpad, dient eerst de workshop Kosmogram te hebben gevolgd.
Duur workshop: 10.00 uur - 16.00 uur

Kosten voor deze dagvullende workshop bedragen € 75,=

U kunt zich aanmelden voor deze workshop via ons contactformulier of door het mailen van uw gegevens naar:
info@reset-match, o.v.v. Tzolkin/Zielenpad

 

Voor bedrijven.

De Tzolkin kan ook heel goed worden ingezet bij bedrijven, om de kern van een probleem binnen een bedrijf of afdeling vast te stellen. Door middel van energetische verandering gaat de energie weer stromen. Dit kan betekenen dat medewerksters niet op de juiste plaats binnen het bedrijf functioneren, waardoor er stagnatie ontstaat, in plaats van een natuurlijke 'Flow', welke nodig is om te kunnen floreren. Er wordt ook gekeken naar de specieke kwaliteiten van afdelingen en/of personen en welke voorwaarden er nodig zijn om daar optimaal gebruik van te kunnen maken.

Heeft u interesse om eens op een andere manier naar uw bedrijf en/of medewerkers te laten kijken?
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag een passende offerte voor u!

U kunt ons bereiken via ons contactformulier, via info@reset-match of via Margriet Rijsenbrij tel. 06-26448230

"Herken het levenpad van uw bedrijf, hervind de passie via energetisch management"